Data publikacji : 2018-01-31

Better than a Rope of Sand: cohesion in commercial society

Christopher J BerryDział: Vol. 8, No. 25 (2017), The Scottish Enlightenment and the Challenges of Commercial Society

Abstrakt

 

RESEARCH OBJECTIVE: Do Smith, Hume and other Scots have an argument to reject John Brown’s claim in his Estimate that a society based on self-interest lacks cohesion? And can they do so without accepting Hobbes’ argument that the necessary cohesion can only be provided by the threat of coercion from a sovereign?

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Problem: The eighteenth century debate on the nature of commercial society. Method: Analysis of key texts in the debate as it occurred in Scotland.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The Scots argue that a society where everyman lives by exchanging, operating on the assumption of selfinterest, is a more peaceable, more equitable and thus more cohesive than that envisioned by Brown. When reinforced by the rule of law, self-interested behaviour supports mutually supportive behaviour. Ultimately this embodies a constant and universal principle of human nature. Human behaviour is not random or chaotic and a commercial society not only exemplifies that fact but also sustains a form of societal life superior to any that has one before.

RESEARCH RESULTS: Nostalgia for an earlier time is mis-placed. For all its vehemence Brown’s critique is mis-directed and thus unjustified.

CONCLUSION, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: This selection of the Scots should be widened to investigate whether Ferguson, Kames, Wallace among others have the same resources as Hume and Smith to rebut Brown.

  


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP