Data publikacji : 2018-01-31

Adam Smith, Commercial Society and the Challenges of Republicanism

Rafał LisDział: Vol. 8, No. 25 (2017), The Scottish Enlightenment and the Challenges of Commercial Society

Abstrakt

Research objective: The aim of this article is to examine the challenges Adam Smith’s account of commercial society pose to republicanism.

The research problem and methods:  Although I do not dispense with the conventional depiction of Smith as a critic of republics, it is shown that from a republican point of view there are certain aspects in his narrative that can be more interesting Conceptualized in this way, my argumentation is both interpretative and theoretical, describing what Smith had to say on republican issues as well as finding some elements in his considerations that could considerably enrich republican theory. To make these prospects more clearer I briefly refer to some parallels to Smith’s suggestions in the republican thought of the late 18th Century.

The process of argumentation:  The article deals in the beginning with Smith’s criticism of republicanism, identifying its core in his general distance towards the ideals of a more ardent citizenry. In the main section it proceeds to the discussion of several elements in Smith’s considerations which could be of some value to republican theorists.

Research results: According to Smith, due to their obsoleteness in the times of commercial society, which were characterised especially by the growing importance of private pursuits, republics become difficult to administer. However, one could still use some of his arguments (especially those that can be easily filtered from their doctrinal connotations) to the task of modernizing the republican tradition.

Conclusions, innovations and recommendations:   Smith’s considerations could be valuable to all those republican theorists who continued in their efforts to modernize their conception of a republic. Seen in this way, they can be perceived as an interesting reference point in the area of republican theorizing.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP