Data publikacji : 2011-12-30

Człowiek i polityka. Przykład Republiki Mołdowy

Karolina KotulewiczDział: Artykuły tematyczne / Thematic articles

Abstrakt

Artykuł poświęcony tematyce „Człowiek i polityka” opisuje przykład Republiki Mołdowa, która dopiero w wyniku upadku byłego ZSRR uzyskała niepodległość. Analizując problem związków zachodzących między człowiekiem i polityką, wzięto pod uwagę następujące czynniki: czynnik systemowy, czynnik historyczny, czynnik społeczny oraz czynnik indywidualny. Artykuł próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie czy „potencjał polityczny” człowieka w Mołdowie jest skutecznie wykorzystywany czy z kolei marnowany.
 The article is devoted to the theme „Man and Politics” and describes an example of the Republic of Moldova, which is only following the collapse of former Soviet republics gained independence. Analyzing the problem of the relationship between man and the policy takes into consideration the following factors: political system, a  historical factor, social factor and personal factor. This article tries to answer the question whether „political potential” man in Moldova is used effectively and in turn wasted.


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP