Data publikacji : 2018-11-30

Secularization and Liberty

Juan Carlos AguileraDział: Vol. 9, No. 27 (2018), Procesy sekularyzacyjne w Kościele katolickim

Abstrakt

 REASERCH OBJECTIVE: The aim of the article is showing the idea of liberty as inherent in the process of secularization, from which it results; the author ap­peals to the anthropological thesis drawing its significance from the relational character of the human being as created by God and shows how the seculariza­tion destroys this idea of the human person.

THE REASERCH PROBLEM AND METHODS: What happens when the liberty is understood as liberation and autonomy towards to God and finally causes result contradictory to the intended one? The author applies the hermeneutic and critical method, referring to the dif­ferent authors, for example to Henri de Lubac, Romano Guardini, J. Ratzinger, saint John Paul II.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article analysis the problem of the contradiction between liberty and liberation in Catholic thought. The main item in this argumentation is that the liberty should not be understood as liberation towards to God because of the destructive effects of the secularization process in the Catholic doctrine and Church.

 REASERCH RESULTS: The liberty understood as an absolute and liberation breaking with the Creator degenerates finally into artifice devoid of rational fundament, in short, of real contents; it is like human epiphenomenon. The new humanism brings the negation and destruction of the human being recognizing his humanity and maturity by breaking with God.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Modernity is the source and the root of the secularization. The idea of liberty devoid of fundament in the human being and the person of God complicates seriously the human coexistence and social life, as admitted once Habermas.

Słowa kluczowe

secularization ; liberty ; John Paul II ; anthropologySzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP