Boże Prawo i ludzki potencjał: w stronę rozważań problemu teologiczno-politycznego

Paweł Armada

Abstrakt


Artykuł koncentruje się na ukazaniu pewnych aspektów programu ruchu komunitarystycznego w zestawieniu z antropologią filozoficzną Charlesa Taylora. We wstępie zajmuje się wyjaśnieniem kwestii terminologicznych dotyczących nazwy komunitaryzm oraz rozróżnieniem pomiędzy ruchem komunitarystycznym a myślicielami określanymi jako komunitaryści. Następnie rozpatrywana jest Komunitariańska Platforma Programowa będąca rodzajem manifestu ruchu komunitarystycznego. Zostaje ukazany nacisk jaki kładzie ona na społeczny aspekt natury człowieka oraz potrzebę odwołania się w życiu społecznym do opinii moralnych. Z kolei następuje przedstawienie zarysu głównych elementów wizji człowieka jaką prezentuje w swoich pismach Charles Taylor. Może ona bowiem stanowić dobre teoretyczne uzasadnienie głównych postulatów wysuwanych przez ruch komunitarystyczny.

 

The article briefly concerns the foundation of the „theologico-political problem” as it has been identified and depicted by Leo Strauss. What is at stake is the relation between Socratic philosophy and political life that reflects the tension between the unassisted human reason and the claim to obey the authority of God. On such a   ground it can also be connected to the question of man’s political potential. With regard to this, two different approaches to Strauss’s legacy are finally taken into consideration: The first one represented by Heinrich Meier and the second one represented by Leora Banitzky.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.