Data publikacji : 2018-11-30

Stanek, P. i Wach, K. (red.). (2015). Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 226.

Nelly DaszkiewiczDział: RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE/ REVIEWS

Abstrakt

Monografia badawcza pt. Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation przygotowana pod redakcją naukową dr. Piotra Stanka i dr. hab. prof. UEK Krzysztofa Wacha (w składzie autorskim: dr hab. prof. UEP Małgorzata Bartosik-Purgat, dr Jan Brzozowski, mgr Radosław Folga, mgr Jakub Janus, dr Marcin Komor, dr Dorota Murzyn, dr Agnieszka Pach-Gurgul, dr hab. prof.
UO Rafał Riedel, dr Katarzyna Stabryła-Chudzio, dr Piotr Stanek,
dr Marta Ulbrych, dr hab. prof. UEK Krzysztof Wach) podejmuje
aktualny i bardzo ważny temat z punktu widzenia dyskursu naukowego toczącego się w literaturze przedmiotu, mający również niebagatelne znaczenie dla praktyki życia gospodarczego....


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP