Data publikacji : 2019-05-06

Entrepreneurial studies in higher education: some insights for Entrepreneurship education in Europe

Magdalena SuskaDział: Artykuły Varia

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: The purpose of this paper is to assess the state of entrepreneurship education in higher education institutions in Europe (which are not universities for Economics) comparing the academic developments in the field of entrepreneurship in Central and Eastern Europe (CEE) and Western Europe (WE).


THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: To fulfil the objective
of the paper such research methods as literature review and Internet research were applied.


THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The process of arguments presented in this paper was systemized in two parts. Firstly, there was discussed the theoretical background of academic entrepreneurship education. Secondly, based on own Internet research there was presented and discussed the educational
programme in the field of entrepreneurship at selected European universities.


RESEARCH RESULTS: There are discrepancies in teaching entrepreneurship between universities in Europe. West-European universities offer a richer entrepreneurship programme than those in South-Europe. Moreover, universities in CEE lag behind those in WE in entrepreneurship education. Poland is an exception,
which offers a range of specialist subjects in the field of entrepreneurship, which Polish academics seem to specialize in.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS:
The paper focuses on examining the entrepreneurship as a single subject (compulsory or optional) of university curriculum. It is recommended to analyze, if universities have specialist chairs for entrepreneurship and entrepreneurship centres offering a comprehensive entrepreneurship programme.

Słowa kluczowe

entrepreneurship ; university ; education programme ; EuropeSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP