Data publikacji : 2019-05-06

Analysing Public Policies on a Local Level: Reflection of Several Patterns in the Case of Public Transport in Pilsen

Ondřej StulíkDział: Vol. 9, No. 29 (2018), Local Public Policies

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: options and threats on a local level policy formulation, especially in a phase of its formulation through declared priorities created by stakeholders.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: unclear relation between stakeholders and their hierarchy in the case, and unknown options how to improve examination process between them; about method, content analysis is used in the defined case (case study).

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: starts with content analysis of all documents about public transportation in Pilsen, continues with stakeholder relation analysis and summarizing patterns of public policy creation which depict possible problems – options how to solve them followed.

RESEARCH RESULTS: there is a mutual harmony of public transport documents in Pilsen, but it depends on one stakeholder without proper rule to make the final decision in policy formulation; research options could be focus on informal practises; there could be problem with a lack of information if the whole policy is depended on one stakeholder (analytically informant), who do not want to participate.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: to combine formal information in examined documents with adding informal perceptions of stakeholders (non-structured interviews are recommended); to distinguish stakeholders with direct decision making power from those, who “only” prepare strategies; to focus on agenda setting of those stakeholders that prepare strategies – they formulate problem, so they create policy informally.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP