Data publikacji : 2019-01-17

Social innovation for students as an essential factor affecting the quality of education.

Agnieszka ZielińskaDział: Artykuły Varia

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: The research of this paper is to expose the relationship  between social innovations and the quality of education.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Young people entering the labor market become creators of the future. It is necessary to define what should be done to improve their ability to take part in social innovations. The comparative method was used in the version of the consent method, as well as structuralism and subjectivity, additionally using the elements of the behavioral method.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The essay begins by reviewing definitions of social innovations and fundamentals elements. Afterward, educational social innovations from different places all over the world including Colorado, Honk-Kong, Spain, Latvia, Poland, and Australia were described and compared. Finally, there was a presentation of research results and summary with recommendations.

RESEARCH RESULTS: Based on research, case studies and experiments led in various areas such as technology, health, medical, engineering, and entrepreneurship, this article demonstrates social innovations as an essential factor in improving social life. Universities have the key role in the lead social innovation projects, especially in cooperation with local society and local business.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The best practices are recommended for multiplication and popularization in the future. Young people have to learn teamwork, critical thinking and ability to find added value in their activities. An article describes the best way to improve those competitions is social innovations.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP