Data publikacji : 2019-05-06

Constructing the identity of a town as a strategy of coping with a crisis. The town of Sanok after the political changes in 1989

Dział: Vol. 9, No. 29 (2018), Local Public Policies

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: The article presents the way in which the narration concerning the identity of the town of Sanok is created. The aim of the article is to show who and how “tells the town’s story.” The subjects of the study are narrations functioning in the social space of Sanok.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research proceeded to establish the “content” of the place’s identity, the entities that construct it, and the ways of maintaining and manifesting them. It was based on the existing data i.e. Sanok photo albums, guide books or websites. The first stage of the research depended on the quantitative analysis whereas in the second stage the data was processed using the qualitative analysis to discover and reveal individual perspectives of perceiving the city adopted by the authors of the texts.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article describes the process of building a narration on the identity of the place, which is a response to the crisis caused by the process of systemic transformation. It shows how different narrations on the identity of the town are constructed and how they are changed when the socio-economic situation of Sanok is changing.

RESEARCH RESULTS: The data analysis shows that the identity of Sanok is a social construct influenced by many factors. It is not stable and it is being constructed all the time.

CONCLUSION, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Each decade brings changes in the perception of the town’s identity. The changing socio-political and economic situation will change the existing narration, which is worth investigating.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP