Constructing the identity of a town as a strategy of coping with a crisis. The town of Sanok after the political changes in 1989

Agata Sulikowska-Dejena

Abstrakt


RESEARCH OBJECTIVE: The article presents the way in which the narration concerning the identity of the town of Sanok is created. The aim of the article is to show who and how “tells the town’s story.” The subjects of the study are narrations functioning in the social space of Sanok.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research proceeded to establish the “content” of the place’s identity, the entities that construct it, and the ways of maintaining and manifesting them. It was based on the existing data i.e. Sanok photo albums, guide books or websites. The first stage of the research depended on the quantitative analysis whereas in the second stage the data was processed using the qualitative analysis to discover and reveal individual perspectives of perceiving the city adopted by the authors of the texts.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article describes the process of building a narration on the identity of the place, which is a response to the crisis caused by the process of systemic transformation. It shows how different narrations on the identity of the town are constructed and how they are changed when the socio-economic situation of Sanok is changing.

RESEARCH RESULTS: The data analysis shows that the identity of Sanok is a social construct influenced by many factors. It is not stable and it is being constructed all the time.

CONCLUSION, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Each decade brings changes in the perception of the town’s identity. The changing socio-political and economic situation will change the existing narration, which is worth investigating.


Słowa kluczowe


identity of the town, narration, crisis, transformation, new traditions

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bańkosz, R. (2008). Sanok. Przewodnik. Rzeszów: Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu.

Bańkosz, R. (2016a). Tekst. In: A. Chudzik (ed.), Sanok. Olszanica: Bosz, 15-99.

Bańkosz, R. (2016b). Zabytki, muzea i inne ciekawe miejsca w Sanoku. Miejski szlak historyczny. Sanok: Urząd Miasta Sanoka.

Bata, A. (2001). Sanok i okolice. Krosno: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Bauman, Z. (2008). Zindywidualizowane społeczeństwo. Gdańsk: GWP.

Bąk, I. (1966). Dorobek i perspektywy ziemi sanockiej. In: J. Domański (ed.), Ziemia Sanocka. Kraków: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 6-35.

Berger, P.L. i Luckmann, T. (2010). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy. Warszawa: PWN.

Blecharczyk, W. (2008). Wstęp. In: R. Bańkosz, Sanok. Przewodnik. Rzeszów: Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 5-7.

Blumer, H. (2007). Interakcjonizm symboliczny. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Bokszański, Z. (2006). Tożsamości zbiorowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity. Cambridge: Polity Press.

Hobsbawm, E. i Ranger, T. (2012). The Invention of Tradition, Cambridge: University Press.

Hołubowska, A. (2005). Sanok. Słoneczna strona Galicji. Kraków: Wydawnictwo Bezdroża.

Kaufman, J.-C. (2013). Kiedy Ja jest innym. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Mach, Z. (2008). Przedmowa. In: T. Paleczny, Socjologia tożsamości. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, 7-16.

Nicpoń, H. (2008). Lewiatan królowej Bony. Rzeszów: Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu.

Paleczny, T. (2008). Socjologia tożsamości. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM.

Sztompka, P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo

Znak.

Strauss, A. (2013). Zwierciadła i maski. W poszukiwaniu tożsamości. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Szuber, J. (2001). Tekst. In: T. Budziński, Sanok. Olszanica: Bosz, 5-13.

Szuber, J. i Szulc, W. (2005). Mojość. Sanok: Oficyna Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Taylor, Ch. (2001). Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Warszawa: PWN.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.