Data publikacji : 2015-03-30

Tradycyjne rozumienie suwerenności państwowej i jego krytyka

Adam DanekDział: Artykuły tematyczne / Thematic articles

Abstrakt

Niniejszy artykuł charakteryzuje tzw. tradycyjne rozumienie suwerenności państwa oraz przedstawia jego współczesną krytykę, prowadzoną zwłaszcza w kontekście globalizacji, praw człowieka i kryzysu tzw. klasycznych funkcji państwowych. Autor dochodzi do wniosku, że tradycyjnie rozumiana suwerenność państwa nie zmieniła się w swej istocie, a jej krytyka opiera się na podstawach ideologicznych i ma polityczne, nie zaś teoretyczne cele.

The following article attempts to define the so-called “traditional” meaning of state sovereignty and presents its contemporary critique, especially in the context of globalization, human rights and the crisis of so-called classical state functions. The author comes to the conclusion that state sovereignty, traditionally understood, has not lost its essence, whereas its contemporary critique is based on ideological reasons, and has a political, rather than theoretical, purpose.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP