Data publikacji : 2019-01-17

Edytorial: Namysł politologiczny nad Konstytucją RP z 1997 roku

Tomasz LitwinDział: EDYTORIAL

Abstrakt

Pomimo że konstytucję uznaje się za akt prawny zajmujący najwyższe
miejsce w hierarchii aktów prawnych w danym państwie, który
reguluje podstawowe kwestie dotyczące jego funkcjonowania: zasady
ustrojowe, prawa, wolności i obowiązki jednostki oraz system rządów,
jest ona przedmiotem zainteresowania nie tylko prawników, ale
również politologów. Nie bez przyczyny jeszcze w dwudziestoleciu
międzywojennym gałąź prawa zajmującą się analizą przepisów konstytucyjnych nazywano „prawem politycznym”. Co więcej, w amerykańskiej klasyfikacji obszarów badawczych nauk politycznych prawo publiczne, a zatem również prawo konstytucyjne, jest zaliczane do nauk o polityce. Takie podejście wydaje się jak najbardziej słuszne,
bowiem przepisy prawa, a w szczególności przepisy konstytucyjne,
silnie oddziałują na szeroko rozumiane życie polityczne...


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP