Data publikacji : 2019-05-06

Legitimation and the construction of social order

Marcin ZwierżdżyńskiDział: Artykuły Varia

Abstrakt

Research objective: The aim of the article is to analyse selected sociological theories of legitimation. The research objective is to provide an answer to the question about the meanings and functions of legitimation in the process of the discursive construction of social order.

The research problems and methods: Legitimation is analysed in the text both as a concept describing a specific state of social reality (static approach) and as a discursive strategy in which language plays a dominant role (dynamic approach). The main research method used in the text is a content analysis of selected sociological concepts of legitimation.

The process of argumentation: The first part presents the meaning of legitimation in a static approach, which depends on the theoretical paradigm used. The second part presents an analysis of the interactionist-phenomenological concept of legitimation, which reveals its basic function as an element within the construction of social order. In the third part, legitimation is analyzed in a dynamic approach, as a discursive strategy that can significantly complement the diverse conglomerate of discourse theory. The conclusion emphasizes the role of legitimation in a situation of uncertainty and social crises.

Research results: The study of the process of legitimation as an element responsible for the stability of the constructed social order is important especially in situations of community crisis, The most appropriate area for testing legitimation is discourse, and the research material would include articulations, meanings and language.

Conclusions, innovations, and recommendations: Deepening the meaning of legitimation in sociological theories can contribute to their easier and fuller use in the study of specific research materials. This can contribute not only to a better understanding of sociological theories, but also deepen knowledge about the mechanisms that govern society.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP