Data publikacji : 2019-05-06

Disruptive innovation: A historical review and recent developments

Nizar M. BenazzouzDział: Artykuły Varia

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: This paper aims to summarize and discuss key findings in the literature around the concept of disruption or disruptive innovation and how the ad hoc academic knowledge evolved in the recent couple of decades.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research method is based on historical and critical literature review. Hence, this paper discusses other scholars’ research and findings around the topic of disruption innovation.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: This paper starts with a summary of Christensen’s disruption theory (1997) followed by some important clarifications of ad hoc definitions. Then it inspects some of this theory weaknesses highlighted in the literature before investigating the main recent developments in the last couple of decades and the related research venues.

RESEARCH RESULTS: Despite the positive efforts made by many scholars to reconcile Christensen’s disruption theory (1997) with the reality of the market and empirical data and to clarify the concept of disruption and its numerous implications and frameworks, some fuzziness and many gaps are still persisting in the extant literature. Namely, a normalized and exhaustive disruption framework seems to be missing hitherto.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: This paper provides a refined picture of the academic discussion around disruption innovation, and is hence a useful starting point for researchers interested in topics related to “innovation management” who would like to investigate further avenues of research directly or indirectly linked to disruption.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP