Edytorial: Namysł nad władzą polityczną

Abstrakt

„Człowiek jest z natury zwierzęciem politycznym” stwierdza w Polityce
Arystoteles. Teza ta, pod którą podpisałaby się zdecydowana
większość filozofów antycznej Grecji (przynajmniej do epoki hellenizmu), niesie z sobą bardzo ważne konsekwencje...
Opublikowane
2019-06-11