Data publikacji : 2019-06-30

Codex: Un nombre antiguo

Faustino Jose Martinez MartinezDział: ARTYKUŁY TEMATYCZNE / THEMATIC ARTICLES

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: A brief exposition is presented on the origins and developments of Roman Law, taking as starting point the idea of a Law of Jurists that becomes a Law of Autocrats (the emperors), with changes in the sources and in the sustenance of the same ones. The ultimate result is the codification of that Roman Law in the times of Justinian and the ancient (not modern) meaning of the notion of Code.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: It is a purely informative, synthesis and exposition work for which it has relied on the most recent and the most traditional bibliography and sources, analyzing one and the others.

RESEARCH RESULTS: The two great moments (classical and postclassical) of the Roman era are presented, from the legal perspective, to show how this slow and painless transition from an open and plural system to another monotone, dominated by the emperor in both what the new Law refers to as old Law. The Code is the final recapitulation of this Roman intellectual and cultural world.

CONCLUSION: Rome manages to evolve, without betraying itself and without abandoning its oldest sources; rather, assembling all the materials and creating a method in which medieval and modern jurists will then be inspired. In the final Code and Codification they manage to incorporate all that Law and the main guidelines for its interpretation.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP