Data publikacji : 2019-10-29

Historical determinants of the British separateness in the context of Brexit

Dział: Artykuły Varia

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: This article aims at identifying, discussing and and evaluating historical determinants of the British/English separateness. 

RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Brexit is the sign of disintegration tendencies within the EU. Wide literature studies indicated a research gap regarding the historical determinants of the British/English separateness. The research was conducted with the application of the research methods: literature studies, critical thinking, inductive and deductive reasoning, nomothetic analysis. 

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The line of reasoning consists of three essential elements. At first, Brexit literature review was conducted. The next part focuses on the dynamics of the process of Brexit. The final part concentrates on the analysis of historical economic and political sources of separateness of England / Great Britain.

RESEARCH RESULTS: The conducted research made it possible to prove hypothesis according to which Brexit is yet another example of separateness of Great Britain, while separateness of Great Britain results from numerous historical determinants and – on the other hand – history of Great Britain brings numerus reasons for and indications of its separateness.  

CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMEDATIONS: The specific path of England to the position of world leader has left its mark not only on social relations, but also on the mentality of the English. It confirmed their belief in the uniqueness and difference as compared to other nations, which in turn nourished the tradition and traditional way of life, especially in older generations. The above stated regularity has been confirmed by the referendum on leaving the EU. The obtained research results suggest that the British separateness and its historical determinants should be considered as essential factor in the process of post-Brexit relations between the EU and the UK – both in regard to political aspects  and practical issues.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP