Data publikacji : 2019-06-30

Learning by Doing Nasdaq FaceBook Experience

Jorge Eduardo Vila BiglieriJoanna Małecka

https://orcid.org/0000-0002-5017-0417

Dział: ARTYKUŁY TEMATYCZNE / THEMATIC ARTICLES

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: The future of financial economics development belongs to the capital market solutions – an alternative source of effective fi­nancing. The purpose of the article is an attempt to make a glance for teaching experience based on new financial pedagogy, factual on learning by doing and simulating – active decision making in the process of choice the financial instru­ments from capital market solutions.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The world of stock ex­changes is dominated by 16 major players, whose total market capitalization exceeding USD 1 trillion in which the United States represents 40.01% of the global market capitalization. All recognizable brands, such as: Apple, Google, Intel, Microsoft or FaceBook are listed on the NASDAQ stock exchange. Looking for a suitable example that would allow students to be creatively involved in learning through new financial pedagogy, the FaceBook were choose.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Facebook is a reliable – in terms of capitalization and market value – listed company, which is also a global leader in social networks. Two-minute real calls were used to show the opportunities and threats arising from stock market investments. The received effects of stu­dents’ inference were compared with the knowledge they acquired after using traditional teaching materials.

RESEARCH RESULTS: Authors present in the article mechanisms func­tioning on the capital market and the inference process, enabling profitable decisions to be made a few days before the expiry date of the option, as well as the limitations resulting from the use by students’ traditional textbooks and the knowledge transferred through them.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The study covered the results of efficiency and the ability to avoid inhibiting the development of student learning in the field of capital market instruments through direct action and involvement them in decision making processes.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP