Data publikacji : 2020-01-15

Gilgamesh, Political Power, and Human Nature

Dział: ARTYKUŁY TEMATYCZNE / THEMATIC ARTICLES

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: The objective of the article is an analysis of the Epic of Gilgamesh from the perspective of political philosophy.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research prob­lem undertaken in this article is the problem of human nature and its connec­tion with political power in light of the Sumero-Akkadian Epic of Gilgamesh. The article is based on an analysis of the source text (the Epic of Gilgamesh) in the English version by Andrew George, with the secondary literature also taken into consideration.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The point of departure is a jus­tification of the subject undertaken here, with a reference to Leo Strauss’ po­litical philosophy. Next, three key aspects of the subject matter are analyzed: the humanization of Enkidu, the search for immortality, and the conception of political power.

RESEARCH RESULTS: The main result of the scientific analysis is the in­dication of themes concerning the significance and understanding of human nature and their relationship to the concept of political power that formed in Mesopotamia.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: In the conclusions, the author indicates the unmistakable presence of a notion of human nature in Sumero-Akkadian reflection, as well as the connection between this notion of human nature and a paradigm of political power. The author also points to a religious aspect crucial for understanding these concepts.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP