Data publikacji : 2020-08-09

To Tame and Pacify: Political Aims of the Philosophy of Peace in Post-war Poland

Dział: ARTYKUŁY TEMATYCZNE / THEMATIC ARTICLES

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: The paper seeks to clarify the political goals of promoting the “philosophy of peace” in post-war Poland under communist rule in order to assess its credibility for the present.

PROBLEM AND RESEARCH METHODS: Contemporary academic textbooks devoted to the “philosophy of security” reproduce the interpretative patterns found in scientific analyzes of the “philosophy of peace” from
the communist era. By proclaiming the unconditional priority of security for contemporary man, they provide no justification for this thesis. Using the contextualization method, what they consider universal is verified here by confronting the circumstances of the era in which it arose.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The paper reminds the most important conditions of Polish statehood subordinated to an external superpower after World War II. It discusses the possible social roles of scholars within the system of political repression. In this context, it analyzes the intellectual biography of the most important classic, to whom contemporary authors in the field of the philosophy of security refer.

RESEARCH RESULTS: The analysis proves the explicitly profiled social role of the classic within the system of state subordination and lack of national sovereignty.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The reproduction of interpretative patterns taken for granted from similar works should therefore be considered scientifically unreliable in the conditions of political and scientific freedom.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP