Data publikacji : 2019-06-30

Editorial: Political Power in Judeo-Christian Tradition

Dział: EDYTORIAL

Abstrakt

The relationship between religion and the political community formed within the framework of polytheistic systems led to the phenomenon of state religion. We find its first traces in ancient Egypt and Sumer. In Egypt, the pharaohs were considered the incarnation of the god Horus, whose name they took when they embraced the throne. Pharaohs presided over religious ceremonies. They were also responsible for sustaining Maat – a divine world order that guaranteed order, harmony, balance, justice and law. In Sumer, in turn, the city-states had guardian gods, who from among the entire pantheon of deities enjoyed special favors. Sumerian and Akkadian rulers often presided over religious practices. Some of them entered the pantheon of the gods, either after death (Gilgamesh, Sargon the Great), or during their lifetime (Gudea of ​​Lagash, Shulgi of Ur). The Greek city-states also had their gods, whose exceptional cult and worship in a given city were to guarantee the safety and prosperity of the entire community on the part of the divine guardian. State religion also played an important role in ancient Rome. First, it served as an integrating factor for Rome’s inhabitants. Second, it strengthened the significance and importance of state institutions. Along with imperial development, the search for more universal religious and political forms, a cult of emperors – both living and dead – developed...Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP