Data publikacji : 2020-04-15

Editorial: Political Power and Human Nature in Ancient Thought

Wit Pasierbek

http://orcid.org/0000-0002-8774-4461

Piotr ŚwierczDział: EDYTORIAL

Abstrakt

Ancient reflection on political power culminated in Greek philosophy and the political and legal thought of the Roman Empire. There is a broad range of literature dedicated to both of these topics. Greek and Roman thought remain a source of inspiration for many philo­sophical and philosophical-political formations. The problems and questions posed by Greek philosophy, regardless of the social and cul­tural conditions in which they were formulated, are the foundation of European culture. Among the most important problems that we inherited from the ancient Greeks is reflection on the essence of po­litical power, reflection on nature in general and the nature of man in particular, as well as on the issue of the political system and the nature of state law.

In the context indicated above, Greco-Roman civilization is the birthplace of democratic and republican regimes. However, it is also home to the critique of democracy, which has its source in philosophi­cal reflection on truth and justice. To this day, critical reflection on democracy, understood both as an idea ordering social life and as a specific political system, refers, as its source, to ancient reflection. Heraclitus of Ephesus and Plato are most often cited in this context...


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP