Data publikacji : 2020-07-02

Edytorial: Koncepcja władzy politycznej w refleksji średniowiecznej i renesansowej

Wit Pasierbek

http://orcid.org/0000-0002-8774-4461

Piotr ŚwierczDział: EDYTORIAL

Abstrakt

Wraz z uformowaniem się w Europie idei Christianitas refleksja dotycząca relacji między naturą człowieka i władzą polityczną uzyskała inny niż dotychczas wymiar. Zachowując, przynajmniej po części, ustalenia, do których doszła myśl helleńska, chrześcijaństwo wprowadziło do namysłu polityczno-prawnego nową kategorię. Było nią boskie prawo objawione – lex divina. Objawienie ma przede wszystkim wymiar eschatologiczny i jednostkowy – wskazuje człowiekowi drogę do zbawienia. Zarazem jednak kwestia ta jest nieobojętna politycznie...

Słowa kluczowe

władza


Inne teksty tego samego autora


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP