Data publikacji : 2014-09-30

Pytanie w kwestii aktualności politycznej teorii Niklasa Luhmanna

Grażyna SkąpskaDział: Artykuły tematyczne / Thematic articles

Abstrakt

Po blisko trzydziestu latach od opublikowania przez Niklasa Luhmanna książki na temat państwa bezpieczeństwa socjalnego pojawia się pytanie o aktualność teorii politycznej tego autora, w tym w szczególności o aktualność koncepcji inkluzji politycznej. Poniższe krótkie uwagi stanowią rozwinięcie hipotezy o dezaktualizacji koncepcji  politycznej inkluzji, a przynajmniej ograniczeniu jej mocy wyjaśniającej. Systemem, którego skutki dotyczą coraz szerszych obszarów społecznych (a zatem dotyczą innych systemów funkcjonalnych, w tym systemu politycznego), staje się system ekonomiczny, rozumiany jako system efektywnej gospodarki. Hipoteza ta znajduje swoje uzasadnienie w analizie tak odległych obszarów jak prawo, ochrona zdrowia czy nauka.

After almost thirty years when the Niklas Luhmann’s book on political theory of social security state was published a question emerges on the topicality of this author’s political theory. It is, in particular, a question on the theory of political inclusion. According to a hypothesis, debated in this paper, Niklas Luhmann’s political theory looses its immediate interest in the contemporary world, or at least, its explanatory potential is seriously limited. The system, whose consequences became ever more important for ever broader social areas, has become an economic system. This hypothesis is debated with regard to law, health care and science.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP