Data publikacji : 2020-10-26

Determinants of Salary Expectations – A Survey of Accounting and Controlling Students

Dział: ARTYKUŁY TEMATYCZNE / THEMATIC ARTICLES

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the paper is to identify and quantify selected salary expectations determinants (including gender) of Accounting and Controlling students at Cracow University of Economics.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: We conduct a survey of expected salaries among students . We use Shapiro-Wilk W test and Wilcoxon signed-rank test for initial analysis. We then build econometric linear models in which salary expectations are dependent variables, whereas GPA, holding a foreign language certificate, gender and age are independent variables. We estimate these models by OLS. We use Huber/White robust standard errors to assess statistical significance of each parameter.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Graduates of accounting pro­grammes are sought at the labour market. For cognitive purposes and edu­cational policy implications it is of utmost importance to understand which observable factors differentiate students in their salaries’ expectations.

RESEARCH RESULTS: We find a number of variables that are statistically significant and associated with the expected salary. Higher salaries for graduates of Accounting and Controlling major are expected by: students with lower GPA, holders of a foreign language certificate, male students, younger students. On the contrary, lower salaries are expected by students with higher GPA, students who do not hold a foreign language certificate, female students, older students.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Students differ among themselves – thus we observe various salary expectations. Nonetheless, some of the obtained results are puzzling. We find that female stu­dents demand lower salaries. Similarly it is surprising that students with lower GPA expect higher salaries. As a result, we recommend to further investigate determinants of salary expectations.

Słowa kluczowe

Salary Expectations ; Accounting Students ; Tertiary Education ; Survey ; Econometric ModelSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP