Data publikacji : 2020-12-09

Edytorial: Społeczeństwo postpandemiczne

Wit Pasierbek

http://orcid.org/0000-0002-8774-4461

Piotr ŚwierczDział: EDYTORIAL

Abstrakt

Pandemia Covid-19 wstrząsnęła wszystkimi aspektami naszego życia – politycznymi, ekonomicznymi, religijnymi etc. Miliony zakażonych, ogromna liczba zmarłych (na początku grudnia liczba ta zbliżała się do 1.5 miliona), dotkliwe konsekwencje zdrowotne dla wielu spośród uleczonych, potężny kryzys gospodarczy, owocujący między innymi utratą pracy przez dziesiątki milionów ludzi na całym świecie. Zachwiany został system opieki zdrowotnej w większości państw. Wprowadzenie przez większość państw działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się choroby wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus-2), zwłaszcza tych, które ograniczają możliwość poruszania się w sferze publicznej i nakazują zachowywanie dystansu społecznego i noszenie masek, wywołało wybuch protestów społecznych, wzrost braku zaufania zarówno do władz wprowadzających różnorodne obostrzenia, jak i do przedstawicieli świata nauki i opieki zdrowotnej sugerujących te ograniczenia, a także niebywały wręcz rozkwit różnorodnych koncepcji spiskowych, sugerujących nawet to, że pandemia jest tworem bądź wymysłem środowisk sprawujących globalną władzę, które dążą do całkowitego i bezprecedensowego w dziejach zniewolenia miliardów ludzi i całkowitego zapanowania nad wszystkimi aspektami życia społeczeństw i jednostek.

Słowa kluczowe

pandemia ; Covid 19 ; społeczeństwa postpandemiczne


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >> 

Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP