Data publikacji : 2020-12-28

Edytorial: Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego i biznesu dla przedsiębiorczości

Wit Pasierbek

http://orcid.org/0000-0002-8774-4461

Bożena PeraDział: EDYTORIAL

Abstrakt

Przedsiębiorczość jest kategorią, która ewoluuje i odgrywa istotną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym. Stała się ona także ważnym obszarem badawczym w ekonomii, zarządzaniu i innych dziedzinach nauk, uwzględniającym różne wymiary i podejścia do prezentowanych zagadnień, w skali makro, mezo i mikro, jak również w wymiarach lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym, mających gospodarczy i pozagospodarczy charakter. Przedsiębiorczość implikuje powstawanie innowacyjnych projektów, podejmowanie kreatywnych działań i inicjatyw oddziałujących na jednostkę, społeczeństwo oraz gospodarkę. Jest ona kojarzona z kształtowaniem przedsiębiorczych postaw odnoszących się do sposobu postrzegania świata, myślenia czy działania, stwarzających okazję do wprowadzenia społecznych i gospodarczych innowacji, wykorzystujących szanse rozwojowe, jak również umożliwiających poszukiwanie skutecznych sposobów działalności na rynku i osiągania lepszych wyników w zakresie rentowności czy wydajności. Przedsiębiorcze działania, inicjatywy i projekty często wymagają wsparcia w formie wprowadzenia właściwych regulacji, instrumentów oraz powołania instytucji tworzących otoczenie zewnętrzne. Mogą one przyczynić się do rozwoju niewykorzystanych obszarów aktywności podmiotów gospodarczych. Istotną rolę w zakresie pełniejszego zrozumienia koncepcji przedsiębiorczości odgrywa także edukacja.

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość ; szkolnictwo wyższe ; biznes


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP