Data publikacji : 2020-12-28

Editorial: Internationalisation of Higher Education and Business for Entrepreneurship

Wit Pasierbek

http://orcid.org/0000-0002-8774-4461

Bożena PeraDział: EDYTORIAL

Abstrakt

Entrepreneurship is an evolving category that plays a vital role in socio-economic development. It has also become an important research area in economics, management, and other fields of science, where it takes into account the different dimensions and approaches to the presented issues, on a macro, mezzo, and micro scale, as well as in local, regional, national, and international dimensions which have both economic and non-economic nature. Entrepreneurship is conductive to developing innovative projects and undertaking creative activities and initiatives that affect an individual, society, and economy. It is associated with the formation of entrepreneurial attitudes related to such ways of perceiving the world, thinking, or acting which create opportunities to implement social and economic innovations and take advantage of development opportunities. It also enables the search for effective ways to operate on the market and achieve better results in terms of profitability or efficiency. Entrepreneurial activities, initiatives, and projects often require support provided by introducing appropriate regulations and instruments and establishing institutions that constitute the external environment. They can contribute to the development of unused areas of business activity. Education also plays a significant role in a better understanding of the concept of entrepreneurship.

Słowa kluczowe

Entrepreneurship ; Higher Education ; Business


Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 

Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP