Data publikacji : 2021-04-14

Edytorial: „Zimna wojna” – Refleksja polityczna w okresie 1945–1990

Wit Pasierbek

http://orcid.org/0000-0002-8774-4461

Piotr ŚwierczDział: EDYTORIAL

Abstrakt

Druga wojna światowa przyniosła światu hekatombę zarówno w nadzwyczajnej w dziejach skali, jak i z zastosowaniem bez[1]precedensowych metod i technologii. Według różnych szacunków w wyniku działań wojennych śmierć poniosło od 70 do 85 milionów  osób, z czego ponad 60% stanowiła ludność cywilna. Świat stał się  miejscem niebywałych zbrodni i prześladowań z powodów etnicznych, politycznych, religijnych, orientacji seksualnej i wrodzonych upośledzeń poznawczych i fizycznych, kulminujących się w ludobójstwie Żydów, Romów, Słowian, Chińczyków (począwszy od masakry  nankińskiej w 1937) i innych narodów. Ludobójstwo drugiej wojny światowej (zwłaszcza popełniane przez III Rzeszę) charakteryzowało skrupulatne (społeczno-ekonomiczne, logistyczne i prawne) planowanie wręcz na skalę przemysłową połączone z rozwojem całej techniki i technologii mordowania. Dopełnieniem niebywałej tragedii  było użycie dwóch bomb atomowych w ataku na Hiroszimę i Nagasaki. Śmierć poniosło około 200 tysięcy mieszkańców, dwa miasta zostały zrujnowane, a konsekwencje promieniowania dotkną setki tysięcy ludzi w pokoleniu bombardowania, jak i późniejszych.

Słowa kluczowe

zimna wojna


Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 > >> 

Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP