Data publikacji : 2021-04-14

Editorial: "Cold War": Political Reflection in the Period between 1945 and 1990

Wit Pasierbek

http://orcid.org/0000-0002-8774-4461

Piotr Świercz



Dział: EDYTORIAL

Abstrakt

World War II brought a hecatomb to the world both on an unprecedented scale and with the use of unprecedented methods and technologies. According to estimates, between 70 and 85 million people
died as a result of hostilities, more than 60% of whom were civilians. The world became a place of unheard-of crimes and persecution on the basis of one’s ethnicity, political leanings, religion, sexual orienta‑
tion and inborn cognitive and physical disabilities, culminating in the genocide of Jews, Roma, Slavs, Chinese (beginning with the Nanking Massacre in 1937) and members of other nations. The genocide perpetrated during the Second World War (especially that committed by the Third Reich) was usually characterized by meticulous (socioeconomic, logistic and legal) planning on an industrial scale, combined with the development of the techniques and technology used to commit the murders. This unspeakable tragedy culminated in the use of two atomic bombs in the attack on Hiroshima and Nagasaki. As a result, around 200,000 people died, two cities were destroyed, and hundreds of thousands of people – both from the generation that lived through the attack and from subsequent generations – would be affected by the ensuing radiation.

Słowa kluczowe

zimna wojna


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >> 

Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP