Data publikacji : 2021-05-05

Klaudia Cymanow-Sosin, Lokowanie idei w reklamie. Studium analityczno-badawcze na podstawie treści w polskiej wersji serwisu YouTube, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, ss. 371.

Dział: RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE/ REVIEWS

Abstrakt

Autorka wybrała do swoich badań serwis YouTube, który jest niezwykle wdzięcznym obiektem analiz medioznawczych, politologicznych czy filmoznawczych. Wyznaczając wyraźnie pole badawcze, skupione w naukach o komunikacji społecznej i mediach (subdyscyplina – komunikacja perswazyjna – reklama), określiła następujące cele do analizy:
a) Lokowanie idei w zakresie reklamowych treści, wskazanie modeli narracyjnych w obrębie formy przekazu, perswazyjność w komunikacji reklamowej (s. 27);
b) Uporządkowanie kategorii związanych z lokowaniem idei w reklamach, które najczęściej pojawiały się na kanałach w serwisie YouTube (s. 335)...

Słowa kluczowe

reklamaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP