Ćwierć wieku polskiej polityki zagranicznej (1989-2014)

Paweł Kowal, Paweł Ukielski

Abstrakt


Artykuł omawia 25 lat polskiej polityki zagranicznej po odzyskaniu niepodległości w 1989 roku. Wprowadza podział na pięć okresów, wyznaczanych czytelnymi cezurami. Przedstawione zostają tezy o ewolucyjnym charakterze przemiany w polskiej polityce zagranicznej po upadku komunizmu, o powszechnej zgodzie politycznej przed akcesją do UE i NATO, a także o rosnącym wpływie polityki wewnętrznej na stosunek poszczególnych ugrupowań do polityki zagranicznej w ostatnich dwóch okresach. Cezurą zamykającą ćwierćwiecze i otwierającą kolejny, szósty okres w dziejach polskiej dyplomacji po 1989 roku jest rosyjska agresja na Ukrainę, stawiająca nowe wyzwania przed Polską.

The paper describes 25 years of Polish foreign policy after the regaining of independence in 1989. This has been divided into five periods with visible hiatuses. The article presents theses about evolutional nature of the transformation in Polish foreign policy after the fall of Communism, the common political consensus before the NATO and EU accession, and about the growing influence of internal politics on the attitude of particular political entities towards foreign policy in the two last periods. Russian aggression against Ukraine, which poses new challenges to Poland, is the caesura that closes quarter-century and begins the new, sixth period in the history of Polish diplomacy after 1989.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Asmus, R.D., 2010, A litlle war that shook the world, Palgrave Macmillan, New York.

Burakowski, A., Gubrynowicz, A., Ukielski, P., 2009, 1989 – Jesień Narodów, Wydawnictwo Trio, Warszawa.

Bush, G.H., 2010, Decision points, Brodway Paperbacks, New York.

Cichocki, M., 2012, Władza w czasach kryzysu, w: Kloczkowski, J., Krutílek, O., Wołek, A., (red.), Kryzys Unii Europejskiej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków, s. 160-175.

Dudek, A., 2004, Reglamentowana rewolucja. Rozpad dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Arcana, Kraków.

Dudek, A., 2013, Historia polityczna Polski 1989-2012, Znak, Kraków.

Holzer, J., 2012, Europa zimnej wojny, Znak, Kraków.

Kersten, K., 1990, Narodziny systemu władzy 1943-48, Kantor Wydawniczy SAWW, Poznań.

Kowal, P., 2009, Sprawa wznowienia stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską w latach 1986-89, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 2/2009, s. 81-124.

Kowal, P., 2012, Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986-1989, ISP PAN, IPN, Wydawnictwo Trio, Warszawa.

Kupiecki, R., 2006, Członkostwo w NATO w polskiej polityce zagranicznej, w: Kuźniar, R., Szczepanik, K., (red.), Polityka zagraniczna RP 1989-2002, Wydawnictwo ASKON, Fundacja Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, s. 99-125.

Kupiecki, R., Szczepanik, K., 1995, Polityka zagraniczna Polski 1918-1994, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Lewicki, Z., 2010, Stosunki polsko-amerykańskie: czas grać larum, w: Kloczkowski J., Żukowski T., (red.), Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej. Idee i praktyczne dylematy polityki zagranicznej, Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Ośrodek Myśli Politycznej, Warszawa-Kraków, s.169-178.

Lukášek, L., 2010, Visegrádská skupina a její vývoj v letech 1991-2004, Karolinum, Praha.

Menkiszak, M., Piotrowski, M.A., 2006, Polska polityka wschodnia, w: Kuźniar, R., Szczepanik, K., (red.), Polityka zagraniczna RP 1989-2002, Wydawnictwo ASKON, Fundacja Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, 214-275.

Orzelska, A., 2011, Polityka zagraniczna Polski wobec wybranych kwestii spornych w stosunkach transatlantyckich (1989-2004), ISP PAN, Warszawa.

Parzymies, S., 2006, Integracja europejska w polityce zagranicznej III RP, w: Kuźniar, R., Szczepanik, K., (red.), Polityka zagraniczna RP 1989-2002, Wydawnictwo ASKON, Fundacja Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, s. 67-98.

Roszkowski, W., 1997, Półwiecze, PWN, Warszawa.

Roszkowski, W., 2011, Najnowsza Historia Polski (1989-2011), Świat Książki, Warszawa.

Sikorski, R., 2009, Lekcje historii, modernizacja i integracja, „Gazeta Wyborcza” 29-30 sierpnia, s. 6.

Stemplowski, R., 2007, Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej, wyd. II, tom II, PISM, Warszawa.

Ukielski, P., 2006, Słowacja w regionie – współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w: Gmitruk, J., Stawarz A., (red.), Stosunki polsko-czesko-słowackie 1918-2005, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa, s. 197-210.

Ukielski, P., 2010, Polska pozycja w Unii Europejskiej a relacje Polski z Czechami, Słowacją i Węgrami, w: Kloczkowski J., Żukowski T., (red.), Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej. Idee i praktyczne dylematy polityki zagranicznej, Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Ośrodek Myśli Politycznej, Warszawa-Kraków, s. 349-366.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.