Data publikacji : 2011-12-30

Edytorial: Edukacja polityczna

Paweł ArmadaDział: Artykuły tematyczne / Thematic articles

Abstrakt

Szanowni Państwo, edukacja oznacza przede wszystkim pielęgnowanie tego, co dane człowiekowi z natury. Dzięki naszemu kształceniu i wychowaniu mamy możliwość przekazania tego, co nadaje wymiar duszy, obdarowania innych naszą wiedzą i doświadczeniem, współuczestnictwa w dorobku pokoleń, współtworzenia cywilizacji. Indywidualny potencjał osoby ludzkiej staje się dzięki temu cząstką potencjału ludzkości czy choćby wspólnoty, która wiąże losy pojedynczego człowieka. By tak się działo, potrzeba z jednej strony wiedzy, poświęcenia i odpowiedzialności tych, którym powierzamy kształcenie młodych. Z drugiej strony, konieczna jest właściwa postawa uczniów – ich przygotowanie do czerpania owoców edukacji, praca i przede wszystkim otwartość umysłu...


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP