Data publikacji : 2014-03-30

Foreign Policy Analysis in the Time of European Political Integration. Structural Realism and Europeanization - An Attempted Synthesis?

Joanna DyduchDział: Artykuły tematyczne / Thematic articles

Abstrakt

The subject of this article is a critical reflection on how to analyse contemporary foreign policy. In times of ever-faster globalisation and deepening European integration two questions appear to be particularly important: to what extent are the classic(al) methods of explaining and analysing foreign policy still relevant? Are new theoretical concepts needed that are functional and useful?

            To accomplish the task described above, structural realism, as one of the major theories of international relations, has been juxtaposed with the very popular concept of Europeanization. Following this path, the relevant literature, consisting predominantly of Kenneth Waltz’s works published after the end of the Cold War and the creation of the EU, has been reviewed and analysed. As for Europeanization, materials devoted to the specific issue of its impact on the foreign policies of European states and the EU Common Foreign and Security Policy as a whole has been used. To summarise, the attempt to combine and synthesize structural realism and the concept of Europeanization has been undertaken in search for an optimal (in a cognitive and explanatory aspect) method of analysing the foreign policies of EU Member States.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP