Data publikacji : 2013-12-30

Web. 2.0: Between Pragmatics and Theory

Maria Nowina-KonopkaDział: Artykuły tematyczne / Thematic articles

Abstrakt

            In the early 2000s, in the evolutionary process of the development of new media, the Internet has entered a phase called Web 2.0. This term was very popular in the initial period after it began to function; however, it is slowly losing its importance. In addition, this term is difficult when applied to issues relating to the multifaceted, technologically advanced, situated on the border of many fields and disciplines. Despite that, in practice, society is immersed in new technologies, scarcely engages in cognition issues, refers to the current level of the compilation of the virtual world. This problem is faced by Rafał Maciąg in his interesting monograph The Pragmatics of the Internet. Web 2.0 as the Environment. Thus, the purpose of this article is to present selected topics from this book and to critique some of the theses proposed by Maciag. The author of this article also reflects on whether Web 2.0 belongs to the realm of pragmatics functioning in a global network, or only to the realm of theory.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP