Glosa do idei republikanizmu

Wojciech Buchner

Abstrakt


Artykuł stanowi próbę zrozumienia idei republikanizmu we współczesnym kontekście politycznym. Autor stawia tezę, że klasyczna idea republikanizmu, ucieleśniona w Republice Rzymskiej, daleko odbiega od form, jakie przyjmują dzisiejsze republiki. Dlatego często nadużywa się samego określenia republiki bez odpowiedniego odniesienia do rzeczywistości historycznej. Na potwierdzenie tej tezy przytoczono przykłady republikańskich opcji, wskazując na ich historyczne uwikłania. Konkluzję wywodu stanowi teza, że dzisiejsze
republiki demokratyczne nie mają wiele wspólnego z instytucjami dawnej Republiki Rzymskiej, ponieważ ich przemożny demokratyzm niszczy znane niegdyś, zróżnicowane formy wolności, poddając je jednolitej presji biurokracji i parlamentaryzmu.

Słowa kluczowe


republikanizm; arystokracja; cnota; wolność; równość; liberalizm; demokracja; liberalna demokracja; salus rei publicae; konstytucja; decyzjonizm; prewencja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aron, R., 1976, Essai sur les libertés, Librairie Générale Française, Paris.

Baron, H., 1996, The Crisis of the Early Italian Renaissance. Civic Humanism and Republican Liberty in an Age of Classicism and Tyranny, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

Bodin, J., 1958, Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej, przekł. zbiorowy, PWN, Warszawa.

Burckhardt, J., 1965, Kultura Odrodzenia we Włoszech, przekł. M. Kreczowska, wyd. Czytelnik, Warszawa.

Caesar, 1989, De bello civili, Arnoldo Mondadori Editore, Milano.

Carcopino, J., 2005, Silla, o la monarchia mancata, Tascabili Bompiani, Milano.

Constant, B., 1986, De la liberté des ancient comparée à celle des moderns, Flammarion, Paris.

Cyceron, 1999, O państwie, przekł. I. Ż ółtowska, wyd. Antyk, Kęty.

Ogonowski, Z., (red.), 1979, 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna XVII wieku, PWN, Warszawa.

Guicciardini, F., 1933, Considerazioni intorno ai Discorsi del Machiavelli sopra la prima Deca di Tito Livio, w: Opere, a cura di Roberto Palmarocchi, G. Laterza Editore, Bari.

Fredro, A.M., 1979, 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna XVII wieku, część I, red. Z. Ogonowski, PWN, Warszawa.

Fritz, K. von, 1976, Schriften zur griechischen und römischen Verfassungsgeschichte und Verfassungstheorie, Walter de Gruyter, Berlin-New York.

Hayek, F.A., von, 1960, The Constitution of Liberty, University of Chicago Press.

Titus Livius, 1988, Ab urbe condita libri, liber II, Rizzoli Libri, Milano.

Mommsen, T., 1932, Römische Geschichte, Phaidon Verlag, Wien-Leipzig.

Mommsen, T., 1963, Römisches Staatsrecht, Basel/Stuttgart.

Montesquieu, 1968, Considération sur les causes de la grandeur des romains et de leur décadence, Garnier-Flammarion, Paris.

Pangle, T.L., 1944, Uszlachetnianie demokracji, przekł. M. Klimowicz, wyd. Znak, Kraków.

Schmitt, C., 2000, Teologia polityczna i inne pisma, przekł. M.A. Cichocki, wyd. Znak, Kraków.

Syme, R., 2009, Rewolucja rzymska, przekł. A.M. Baziór, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Talmon, J.L., 1952, The Origins of Totalitarian Democracy. Political Theory and Practice During the French Revolution and Beyond, Penguin Books, New York.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.