Koncepcja wojen walutowych w globalnej gospodarce. Analiza Renminbi, Amerykańskiego Dolara oraz Euro

Kamil Jach

Abstrakt


Artykuł przedstawia mechanizmy działania wojny walutowej oraz analizuje konkurencyjną dewaluację dolara względem euro i juana. Dla lepszego zrozumienia owych mechanizmów, przedstawiona została podstawowa definicja oraz podział kursów walutowych na płynne i stałe. Zarówno model Mundella-Fleminga, jak i model AA-YY w warunkach płynnego kursu walutowego pokazują, jak kurs walutowy powinien się zachować podczas prowadzenia ekspansywnej polityki monetarnej, która jest jednym z narzędzi stosowanych podczas prowadzenia wojny walutowej. Część empiryczna artykułu ukazuje związki pomiędzy prowadzeniem polityki nastawionej na
obniżenie kursu waluty krajowej a jej realnym wypływem na zwiększenie eksportu.

Słowa kluczowe


wojna walutowa; gospodarka; Chiny; Stany Zjednoczone; strefa euro; euro; renminbi; dolar

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bech, M., 2012, FX volume during the financial crisis and now, “BIS Quarterly Review”, March 2012, electronic version: (access: 28.05.2013).

Bird, G., Willett, T., 2011, Currency Wars: Rhetoric and Reality, “World Economics”, Vol. 12, No. 4.

Blanchard, O., 2003, Macroeconomics, Third Edition, Prentice-Hall, New York.

Board of Governors of the Federal Reserve System, 2008, electronic version: (access: 12.05.2013).

Board of Governors of the Federal Reserve Systems, 2010, electronic version: (access: 12.05.2013).

Budnikowski, A., 2006, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, 3rd edition, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.

Central Intelligence Agency, Country Comparison : GDP (purchasing power parity) – The World Factbook, electronic version: (access: 29.03.2013).

Cline, W.R., Williamson, J., 2010, Currency wars?, Peterson Institute for International Economics, Washington.

Darvas, Z., Pisani-Ferry, J., 2011, The threat of “currency wars”: A European perspective, Institute of Economics, Hungarian Academy of Science, Budapest.

Dunn, R., Mutti, J., 2004, International Economics, 6th edition, Routledge, New York-London.

Gagnon, J., 2013, Currency Wars, Peterson Institute for International Economics, Washington.

G.I., 2013, Positive-sum currency wars, “The Economist”, Feb 14th 2013, electronic version: (access 31.03.2013).

IMF, 2011, Articles of Agreement, International Monetary Fund, Washington D.C.

Karwowski, J., Zadania banków centralnych we współczesnej gospodarce, electronic version: (access: 15.03.2013).

Lutkowski, K.,1996, Międzynarodowy system walutowy, Poltex, Warszawa.

MacDonald, R., 2007, Exchange Rate Economics: Theories and Evidence, Routledge, New York-London.

Montiel, P., 2012, Makroekonomia międzynarodowa, przekł. M. Dąbrowski, P. Stanek, Wolters Kluwer, Warszawa (Montiel, P., 2009, International Macroeconomics, Willey-Blackwell, Chichester).

Rickards, J., 2011, Wojny walutowe: nadejście kolejnego globalnego kryzysu, One Press, Gliwice.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.