Data publikacji : 2013-06-30

Koncepcja wojen walutowych w globalnej gospodarce. Analiza Renminbi, Amerykańskiego Dolara oraz Euro

Kamil JachDział: Artykuły Varia

Abstrakt

Artykuł przedstawia mechanizmy działania wojny walutowej oraz analizuje konkurencyjną dewaluację dolara względem euro i juana. Dla lepszego zrozumienia owych mechanizmów, przedstawiona została podstawowa definicja oraz podział kursów walutowych na płynne i stałe. Zarówno model Mundella-Fleminga, jak i model AA-YY w warunkach płynnego kursu walutowego pokazują, jak kurs walutowy powinien się zachować podczas prowadzenia ekspansywnej polityki monetarnej, która jest jednym z narzędzi stosowanych podczas prowadzenia wojny walutowej. Część empiryczna artykułu ukazuje związki pomiędzy prowadzeniem polityki nastawionej na
obniżenie kursu waluty krajowej a jej realnym wypływem na zwiększenie eksportu.

Słowa kluczowe

wojna walutowa ; gospodarka ; Chiny ; Stany Zjednoczone ; strefa euro ; euro ; renminbi ; dolarSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP