Polityka naukowa. Innowacyjność w polityce Stanów Zjednoczonych Ameryki

Radosław Rybkowski

Abstrakt


Celem jest zaprezentowanie polityki naukowej USA jako integralnej części polityki publicznej USA, tak jak jest ona postrzegana w najnowszych publikacjach dotyczących tej problematyki.

Problem i metody badawcze: Polityka naukowa może być narzędziem stymulującym rozwój społeczno‑ekonomiczny. Zastosowany przegląd literatury przedmiotu z XXI wieku pozwala na odnalezienie istotnych cech amerykańskiej polityki naukowej.

Proces wywodu: Artykuł rozpoczyna omówienie publikacji podkreślających znaczenie nowoczesnych technologii. Następnie omówiono działania władz federalnych mających na celu pobudzenie i wspieranie innowacyjności w USA. Związki postępu technologicznego z cyklami gospodarczymi podsumowują znaczenie polityki naukowej.

Wyniki analizy naukowej: Wbrew prezentowanym czasem opiniom – w XXI wieku o postępie technologicznym decyduje nie tylko niewidzialna ręka rynku, ale także często niedostrzegana interwencja rządu.

Wnioski, rekomendacje, innowacje: Innowacyjność wymaga wsparcia ze strony władz publicznych, przy czym należy pamiętać, że wspieranie innowacyjności dotyczyć powinno szerokiego spektrum działań, obejmującego i wstępne poziomy edukacji.


Słowa kluczowe


polityka publiczna; polityka naukowa; USA

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adams, S.B., 2009, Stanford University and Frederick Terman’s Blueprint for Innovation in the Knowledge Economy, w: Clarke, S.H., Lamoreaux, N.R., Usselman, S.V., The Challenge of Remaining Innovative. Insights from Twentieth-Century American Business, Stanford Business Books, Stanford, s. 169-190.

Almond G.A., Powell G.B. Jr., Strøm K., Dalton R.J., 2003, Comparative Politics Today. A World View, 7th Edition, Longman, New York.

Block, F., 2011, Innovation and the Invisible Hand of Government, w: Block, F., Keller, M.R., State of Innovation. The U.S. Government’s Role in Technology Development, Paradigm Publisher, Boulder, s. 1-26.

Central Intelligence Agency 2015, The World Factbook. Country Comparison: GDO (Purchasing Power Parity), (dostęp: 10.09.2015).

Chrabąszcz, R., Zawicki, M., 2013, Nauki o polityce publicznej, w: Zawicki, M., (red.), Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Currall, S.C., Frauenheim, E., Perry, J., Hunter, E.M., 2014, Organized Innovation. A Blueprint for Renewing America’s Prosperity, Oxford University Press, New York.

Edmondson, N., 2009, Technological Foundations of Cyclical Economic Growth. The Case of the United States Economy, Transactions Publishers, New Brunswick.

Edmondson, N., 2012, Technology Cycles and U.S. Economic Policy in the early 21st Century, Transactions Publishers, New Brunswick.

Gerston, L.N., 1997, Public Policy Making Process and Principles, M.E. Sharpe, Armonk.

Hage, J., 2011, Restoring the Innovative Edge. Driving the Evolution of Science and Technology, Stanford Business Books, Stanford.

House of Representatives, 2011, Crossing the Finish Line on Patent Reform: What Can and Should Be Done, Government Printing Office, Washington.

Lamoreaux, N.R., Sokoloff, K.L., 2009, The Rise and Decline of the Independent Investor. A Schumpeterian Story?, w: Clarke, S.H., Lamoreaux, N.R., Usselman, S.V., The Challenge of Remaining Innovative. Insights from Twentieth-Century American Business, Stanford Business Books, Stanford, s. 44-78.

Lestet, R.K., Piore, M.J., 2004, Innovation. The Missing Dimention, Harvard University Press, Cambridge.

Leyden, D.P., Link, A.N., 2015, Public Sector Entrepreneurship. U.S. Technology and Innovation Policy, Oxford University Press, New York.

Link, A.N., Link, J.R., 2009, Government as Entrepreneur, Oxford University Press, New York.

Knight, C.P., 2009, Failure to Deploy: Solar Photovoltaic Policy in the United States, w: Block, F., Keller, M.R., State of Innovation. The U.S. Government’s Role in Technology Development, Paradigm Publisher, Boulder, s. 173-195.

McKenna, C., 2009, Mementos: Looking Backwards at the Honda MOtocycle Case, 2003-1973, w: Clarke, S.H., Lamoreaux, N.R., Usselman, S.V., The Challenge of Remaining Innovative. Insights from Twentieth-Century American Business, Stanford Business Books, Stanford, s. 219-239.

Rybkowski, R., 2011, Upadek stopni – stopnie upadku. Problemy amerykańskiego szkolnictwa wyższego, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Senate, 2013, Promoting Small Business and Promoting Innovation by Limiting Patent Troll Abuse, Government Printing Office, Washington.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.