Data publikacji : 2017-01-30

The Narrative of the Modernized Regulatory State

Noralv VeggelandDział: Artykuły Varia

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: Scholars have formulated a wide defi­nition with reference to societal values. Phillip Selznick (1985, p. 363) has, for instance, provided an uncritical understanding of regulation that is of particular relevance. He states that the central meaning of regulation “...refers to sustained and focused control exercised by a public agency over activities that are valued by a community.”

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem is to analyze of regulation of the societal values according different scholars. This statement is critical followed up in this paper.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: According to Selznick, the emphasis on valued communal activities is important because the regulatory effort helps to uphold public standards, ethics and norms. He underestimates, in the early phase of the 1980s, the power concentration proceedings by the upcoming of the regulatory state in the Western domain. In the paper this process is analyzed in terms of empirical facts.

RESEARCH RESULT: The research result published in the paper is that in its widest sense, we may define regulation and its implemen­tation by the government as the totality of all mechanisms of social protection and control. We find bureaucracy and democratic deficit as embedded consequences of this type of governance.

CONCLUSIONS, INNOVATION AND RECOMMENDA­TIONS: According to the theory of the regulatory state, the task of research is to present national and international “narratives” of different institutional arrangements and the practice of regulatory governance. Alongside this approach, there is the view of networking theory that empha­sizes the study of political economics. Taming of the undemocratic power of the regulatory state issue will be essential for future politics. Besides too much regulation is an obstacle to innovation.


 Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP