Data publikacji : 2015-06-30

Edytorial: Dehumanizacja adwersarza politycznego

Wojciech BuchnerDział: EDYTORIAL

Abstrakt

Nietzsche powiedział kiedyś, że format człowieka  poznaje się po  tym,  jakich ma wrogów. Jeśli  tak  jest, tedy należy z przykrością stwierdzić, że walka  polityczna w epoce demokratycznej nie daje pod- staw do optymizmu. Nikt wprawdzie nie będzie  namawiał do tego, by w polityce miłować nieprzy- jaciół swoich – wówczas bowiem polityczne działa musiałyby całkiem umilknąć. Niemniej jednak  formy, jakie przybierają dzisiejsze spory partyjne,  skłaniać powinny wielu filozofów polityki i politologów do refleksji nad formatem politycznych  adwersarzy i ich wzajemnych konfliktów; z zatroskaniem winni oni spojrzeć tam, gdzie zieje z nich pustka: ku najważniejszym dla państwa kwestiom suwerenności i racji stanu. Tematyka niniejszego tomu...


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP