Czarne legendy

Wojciech Buchner

Abstrakt


Artykuł jest próbą uchwycenia zjawiska czarnych legend, przyczyn ich powstawania w dziejach i oddziaływania na umysły współczesnych. Autor stawia tezę, że umyślnie konstruowane czarne legendy stanowią broń ideologiczną długiego zasięgu, której celem jest ugruntowanie w dziejach pejoratywnego wizerunku wroga. Konstrukcje ideologiczne tego rodzaju powstają wskutek zastosowania strategii pars pro toto do holistycznego ujęcia danego zjawiska historycznego, co tworzy w rezultacie wypaczony wizerunek adwersarza politycznego, utrwalany poprzez współczesny model demokratycznej edukacji, w której często poprawność polityczna zajmuje miejsce rzetelnych badań.


Słowa kluczowe


czarne legendy, wróg, ideologia tolerancji, fałszywy humanitaryzm, Reformacja, Oświecenie, propaganda, kolonializm, Inkwizycja, komunizm, nazizm, faszyzm, frankizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Besançon, A., 2000, Przekleństwo wieku, przekł. J.Guze, Czytelnik, Warszawa.

Birley, A.R., 2002, Hadrian, przekł. R. Wiśniewski, PIW, Warszawa.

Burkhardt, J., 2009, Stulecie reformacji w Niemczech (1517-1617), przekł. J. Górny, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Daniel-Rops, H., 1961, L’Église de la Renaissance et de la réforme. Une révolution religieuse: la réforme protestante, ed. Libraire Arthème Fayard, Paris.

Dumézil, B., 2008, Chrześcijańskie korzenie Europy, przekł. P. Rak, wyd. Marek Derewiecki, Kęty.

Fuentes, C., 1994, Pogrzebane zwierciadło, przekł. E. Klekot, Opus, Łódź.

Gómez Dávila, N., 2009, Nowe scholia do tekstu implicite, przekł. K. Urbanek, Furta Sacra, Warszawa.

Guisa y Azevedo, J., 1941, Doctrina política de la reacción, ed. Polis, México D.F.

Hanke, L., 1948, The Spanish Struggle for Justice in the Conquest of America, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

Jünger, E., 1982, Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt, Klett-Cotta, Stuttgart.

Jünger, E., 2013, Węzeł gordyjski, przekł. W. Kunicki, Arcana, Kraków.

Kamen, H, 2005, Inkwizycja hiszpańska, przekł. K. Bażyńska-Chojnacka, P. Chojnacki, PIW, Warszawa.

Kuehnelt-Leddihn, E. von, 2008, Przeciwko duchowi czasu, Wektory, Kąty Wrocławskie.

Malia, Martin, 2008, Lokomotywy historii. Zwroty w dziejach i kształtowanie nowoczesnego świata, przekł. Maria Grabska-Ryńska, wyd. PWN, Warszawa.

Motolinia, T. de, 2001, Historia de los indios de la Nueva España, Editorial Porrúa, México D.F.

Rauschning, H., 1996, Rewolucja nihilizmu, przekł. S. Łukomski, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Schmitt, C., 1950, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Greven Verlag, Köln.

Todd, J.M., 1970, Marcin Luter, przekł. T. Szafrański, PAX, Warszawa.

Wies, E.W., 2002, Cesarz Fryderyk II. Mesjasz czy Antychryst, przekł. J. Ankowiak, PIW, Warszawa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.