Data publikacji : 2015-06-29

Nowożytne przemiany pojęcia wroga na tle przekształceń nomosu Ziemi. Z zagadnień ładu międzynarodowego w myśli Carla Schmitta

Arkadiusz GórnisiewiczDział: Artykuły tematyczne / Thematic articles

Abstrakt

Artykuł stanowi wprowadzenie do podstawowych zagadnień związanych z problematyką międzynarodową w myśli Carla Schmitta. Zarysowane zostają pojęcie nomosu Ziemi, przekształcenia w obrębie Jus Publicum Europaeum oraz nieróżnicujące pojęcie wojny. Schmitt przypisuje szczególne znaczenie przemianie pojęcia wojny w nowożytnej historii Europy. Rzeczony proces historyczny jest głownym tematem tekstu wraz z pokrewnymi zagadnieniami odsyłającymi do natury nowożytnego państwa i ładu międzynarodowego.

Słowa kluczowe

nomos Ziemi ; nieróżnicujące pojęcie wojny ; państwo nowożytne ; Carl SchmittSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP