Nowożytne przemiany pojęcia wroga na tle przekształceń nomosu Ziemi. Z zagadnień ładu międzynarodowego w myśli Carla Schmitta

  • Arkadiusz Górnisiewicz Uniwersytet Jagielloński Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Słowa kluczowe: nomos Ziemi, nieró?nicuj?ce poj?cie wojny, pa?stwo nowo?ytne, Carl Schmitt

Abstrakt

Artykuł stanowi wprowadzenie do podstawowych zagadnień związanych z problematyką międzynarodową w myśli Carla Schmitta. Zarysowane zostają pojęcie nomosu Ziemi, przekształcenia w obrębie Jus Publicum Europaeum oraz nieróżnicujące pojęcie wojny. Schmitt przypisuje szczególne znaczenie przemianie pojęcia wojny w nowożytnej historii Europy. Rzeczony proces historyczny jest głownym tematem tekstu wraz z pokrewnymi zagadnieniami odsyłającymi do natury nowożytnego państwa i ładu międzynarodowego.

Bibliografia

Brague, R., 2003, The Wisdom of the World. The Human Experience of the Universe in Western Thought, przekł. T.L. Fagan, The University of Chicago Press, Chicago–London.

Brague, R., 2007, The Law of God. The Philosophical History of an Idea, przekł. L.G. Cochrane, The University of Chicago Press, Chicago–London.

Gabiś, T., 1994, Demokratyczne wojny totalne, <http://www.nowadebata.pl>; przejrzana i poprawiona wersja artykułu opublikowanego w: „Stańczyk. Pismo konserwatystów i liberałów”, nr 22.

Jellinek, G., 1924, Ogólna nauka o państwie, przekł. M. Balsigierowa i M. Przedborski, nakładem Księgarni F. Hoesicka, Warszawa.

Jünger, E., 2004, Promieniowania, przekł. S. Błaut, Czytelnik, Warszawa.

Kelsen, H., 1935, Podstawowe zagadnienia nauki prawa państwowego, t. 1, przekł. T. Przeorski, Wydawnictwo Akademickiego Koła Prawników Studentów Uniwersytetu Stefana Batorego, Wilno.

Koselleck, R., 1988, Critique and Crisis. Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society, The MIT Press, Cambridge, Mass.

Koselleck, R., 2009, Pojęcia wroga, w: Dzieje pojęć. Studia z semantyki i pragmatyki języka społeczno-politycznego, przekł. J. Merecki, W. Kunicki, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Löwith, K., 2010, Natura, historia, egzystencjalizm, przekł. A. Górnisiewicz, „Kronos”, nr 2.

Schmitt, C., 1932, Legalität und Legitimität, Duncker & Humblodt, München–Leipzig.

Schmitt, C., 1941, Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für Raumfremde Mächte. Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht, Deutscher Rechtsverlag, Berlin–Leipzig–Wien.

Schmitt, C., 2011a, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Duncker & Humblodt, Berlin.

Schmitt, C., 2011b, The Turn to the Discriminating Concept of War (1937), w: Writings on War, przekł. T. Nunan, Polity Press, Cambridge–Malden.

Schmitt, C., 2012, Rzymski katolicyzm i polityczna forma, w: Teologia polityczna i inne pisma, przekł. M. Cichocki, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.

Schmitt, C., 2013, Nauka o konstytucji, przekł. M. Kurkowska i R. Marszałek, Fundacja Świętego Mikołaja (Teologia Polityczna), Warszawa.

Schmitt, C., 2014, Ląd i morze, przekł. A. Lipszyc, „Przegląd Polityczny”, nr 127/128.

Walzer, M., 2010, Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Rozważania natury moralnej z uwzględnieniem przykładów historycznych, przekł. M. Szczubiałka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Opublikowane
2015-06-29
Dział
Artykuły tematyczne / Thematic articles