Data publikacji : 2015-06-29

Two Concepts of Sovereignty: Explaining Divergent Attitudes on EU Integration 

Paula Olearnik-SzydlowskaDział: Artykuły Varia

Abstrakt

This paper begins with Isaiah Berlin’s two concepts of liberty – negative and positive – and uses them as a lens to bring two different notions of sovereignty into clearer focus. Moreover it aims at explaining how these differing notions of sovereignty provoke divergent and often counterintuitive responses to the question of EU integration. In particular it considers the attitudes of Poland and the United Kingdom as examples of the difference views between one new accession state and one founding member.

Streszczenie: Artykuł rozpoczyna od dwóch pojęć o wolności Isaiah’a  Berlin’a – mianowicie wolności pozytywnej i negatywnej, używając je jako sposób głębszej analizy pojęcia suwerenności. Artykuł podejmuję próbę wyjaśnienia dlaczego te różne pojęcia suwerenności prowokują różne i czasem niespodziewane reakcje na temat integracji unijnej. W sposób szczególny analiza skupia się nad różnicą między poglądami wobec integracji znajdujące się w Polsce – nowe państwo unijne – oraz Wielkiej Brytanii – państwo dawnej unii.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP