Data publikacji : 2016-12-21

Europeanization of European Businesses: Economies of Scope and Managerial Implications

Krzysztof WachDział: Artykuły Varia

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE:The article takes as objective the identification and evaluation of the current state-of-the-art and tendencies of Europeanisation of European businesses and onceptualisation of modelling the Europeanisation process of businesses and their strategies.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Although initiated in the political sciences, since the beginning of 21st century the research into the phenomenon of Europeanisation has been more and more confidently entering the economic sciences. The study is based on a typical literature review using the conventional research methods of deduction, reduction, synthesis and theoretical modelling. 

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: On the one hand, the presented discussions have a character of creative synthesis and systematics of the output of economic sciences within the scope of business Europeanisation, which includes three overlapping areas, namely the theory of the firm,  the theory of internationalisation and the theory of international entrepreneurship, all of them developed both in economics and in management. On the other hand, the work is an attempt of the conceptualization of the business Europeanisation process in the holistic, inter-disciplinary representation. The search for universal determinants and mechanisms of business Europeanisation was determined by several purposes which were achieved in the course of the undertaken research works.

RESEARCH RESULTS: The article proposes a conceptual framework to analyse Europeanization of a firm in its business environment, with its internal characteristics such as competitiveness and flexibility to focus on the factors, mechanisms, fields and sense of Europeanization.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Based on the in-depth literature study and as the contribution the Author suggest that Europeanization strategies are assigned into four fields of an adapted internationalization matrix: Pan-European, Sub-European, Euromultiterritorial and Eurominimalistic strategies. 

Słowa kluczowe

biznes międzynarodowy ; Unia Europejska ; europeizacjaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP