Konsekwencje konfliktu na Ukrainie dla strategii Stanów Zjednoczonych w Europie

Wojciech Michnik

Abstrakt


CEL NAUKOWY: Podstawowym celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o najważniejsze następstwa, jakie przyniósł konflikt na Ukrainie dla polityki bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w Europie. W tym celu analizie poddane zostały główne elementy polityki USA wobec europejskich sojuszników z NATO oraz Federacji Rosyjskiej.


PROBLEM I METODY BADAWCZE: Artykuł ten wykorzystuje koncepcje „wielkiej strategii”, „odstraszania” oraz „dylematu bezpieczeństwa”. Posługuje się analizą krytyczną najnowszych monografii i artykułów naukowych z dziedziny studiów nad bezpieczeństwem międzynarodowym oraz źródeł pierwotnych, takich jak przemówienia prezydenta Baracka Obamy czy strategie bezpieczeństwa narodowego USA.

PROCES WYWODU: Artykuł złożony jest z trzech części. W pierwszej omówione zostały podstawowe kwestie terminologiczne, stan badań oraz koncepcje kluczowe dla tego artykułu: wielka strategia, odstraszanie i dylemat bezpieczeństwa. Druga część analizuje w syntetyczny sposób politykę zagraniczną i bezpieczeństwa USA wobec Europy i Rosji do lutego 2014 r. Trzecia część przedstawia dylematy strategiczne Stanów Zjednoczonych po rosyjskiej aneksji Krymu i trwającej wojnie we wschodniej Ukrainie.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Konflikt na Ukrainie spowodował naj­większe od zakończenia zimnej wojny zaostrzenie stosunków amerykańsko‑rosyjskich, a z drugiej strony przyczynił się do zacieśnienia współpracy obronnej w ramach NATO. Stany Zjednoczone wróciły do strategii, której centralnym elementem jest odstraszanie Federacji Rosyjskiej i podkreślanie gwarancji obron­nych wobec europejskich sojuszników.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Strategia Stanów Zjedno­czonych w Europie stoi przed kilkoma dylematami: Jak połączyć amerykańskie interesy w Europie, przy jednoczesnym zwrocie Waszyngtonu w kierunku Azji i Pacyfiku? Jak zrównoważyć potrzebę obrony sojuszników europejskich NATO z jednej oraz naprawienie stosunków z Rosją z drugiej strony? Jak utrzymać prężny Sojusz Północnoatlantycki, stanowiący filar regionalnej architektury bez­pieczeństwa w Europie, spełniając jednocześnie funkcje obronne wobec swoich członków? Wydaje się, że odpowiedzi na te pytania staną się udziałem dopiero następnej amerykańskiej administracji prezydenckiej.

 

 


Słowa kluczowe


Bezpieczeństwo euroatlantyckie; strategia bezpieczeństwa narodowego USA; konsekwencje konfliktu na Ukrainie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buhler, P. (2014). O potędze w XXI wieku. Warszawa: Dialog.

Chollet, D. (2016). The Long Game. New York: Public Affairs [wydanie Kindle].

Dunnett, Ch. (2014). A Reply to John Mearsheimer: Putin is Not a Realist. Ukraine Crisis Media Center. Pozyskano z: http://uacrisis.org/

Hemmer, Ch. (2015). American Pendulum, Recurring Debates in U.S. Grand Strategy. Ithaca: Cornell University Press.

Jervis, R. (1978). Cooperation under the Security Dilemma. World Politics, vol. 30, no. 2.

Joffe, J. (1984). Europe’s American Pacifier. Foreign Policy, 54.

Herz, J. (1951). Political Realism and Political Idealism: A Study in Theories and Realities. Chicago: University of Chicago Press.

Felgenhauer, P. (2016). East West Standoff in Europe Becoming Progressively Institutionalized. Eurasia Daily Monitor, vol. 13, no. 108. Pozyskano z: http://www.jamestown.org/ (dostęp: 16.06.2016).

Kissinger, H. (2016). Porządek światowy. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Kościński, P. i Zasztowt, K. (2014). Secesja Krymu – konsekwencje dla Ukrainy, Rosji i Europy. Biuletyn PISM, nr 31.

Krasner, S. i Zegart, A. (2016). Pragmatic Engagement. American Interest. lipiec/sierpień.

Lebow, N. i Stein, J.G., (1995). Deterrence and the Cold War. Political Science Quarterly, Vol. 110, No. 2.

Long, A. (2008). Deterrence – From Cold War to Long War. Santa Monica: RAND.

Mearsheimer, J. (2014). Why Ukrainin Crisis is the West’s fault. Foreign Affairs. Pozyskano z: https://www.foreignaffairs.com.

Menon, R. i Rumer, E. (2015). Conflict in Ukraine: The Unwinding of the Post Cold War Order. Cambridge, MIT.

Motyl, A.J. (2015). The Surrealism of Realism: Misreading the War in Ukraine. World Affairs. Pozyskano z: http://www.worldaffairsjournal. org/article/surrealism realism misreading war ukraine.

Mitchell, W. (2015). Choosing to Lead, American Foreign Policy for a Disordered World. Waszyngton: John Jay Initiative [wydanie Kinlde].

National Security Strategy of the United States. (2015). Waszyngton: GPO.

Nünlist, Ch. i Thränert, O. (2015). Putin’s Russia and European Security, CSS Analyses in Security Policy, No. 72/April 2015. Pozyskano z: http:// www.css.ethz.ch/

Peterson, J. (2004). America as a European Power: The End of Empire by Integration? International Affairs, vol. 80, no. 4.

Posen, B.R. (1984). The Sources of Military Doctrine. New York: Cornell University Press.

Robinson, P. (2008). Dictionary of International Security. Cambridge: Polity.

Rumer, E. (2016). Russia and the Security of Europe. Carnegie Endowement for International Peace. Pozyskano z: http://carnegieendowment.org/.

Schelling, T. (1966). Arms and Influence. New Haven: Yale University Press.

Snyder, J. (1994). Russian Backwardness and the Future of Europe. Daedelus, vol. 123, no. 2.

Sobczyk, K. (2015). Konflikt na Ukrainie – porażka czy szansa dla Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE? Bezpieczeństwo Narodowe, BBN, 1.

Stent, A. (2014). The Limits of Partnership, U.S.-Russian Relations in the Twenty First Century. Princeton: Princeton University Press.

Trenin, D. (2014). The Crisis in Crimea Could Lead the World Into a Second Cold War. Guardian, March 2.

Pozyskano z: http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/mar/02/ crimea crisis russia ukraine cold war.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.