Data publikacji : 2012-10-28

Wolność religii i wolność od religii – model europejski

Joseph H.H. WeilerDział: Artykuły tematyczne / Thematic articles

Abstrakt

Artykuł dotyczy współczesnej debaty o miejscu religii w europejskiej przestrzeni publicznej. Istotne w ostatnich latach były dyskusja dotycząca możliwości odwołania się do chrześcijańskich korzeni w preambule Konstytucji UE oraz wyrok ETPCz w sprawie Lautsi przeciwko Włochom. Autor, opisując różne modele unormowania stosunków państwo – Kościół, wskazuje, że w Europie nie kwestionuje się zasady wolności religii i wolności od religii. Istniejący spór dotyczy najbardziej odpowiedniego sposobu uregulowania symbolicznego i ikonograficznego splatania Kościoła i państwa. Stanowisko laickie z pewnością nie jest tu neutralne. Tworzy jeden z biegunów sporu w takim samym stopniu jak stanowisko nielaickie. Nie opowiada się po jednej ze stron, lecz jest stroną. Wyjściem z trudnej sytuacji wydaje się pluralizm konstytucyjny. Trzeba przy tym pamiętać, że tradycja praw człowieka i godności człowieka wyrasta nie tylko z oświecenia, neokantyzmu i rewolucji francuskiej. Europejska kultura polityczna zawsze czerpała z dwóch źródeł – Aten i Jerozolimy – oraz ich rozwijających się nowych wcieleń. Pluralizm konstytucyjny jest przejawem tego bogatego napięcia i syntezy tych dwóch tradycji.

Słowa kluczowe

Unia Europejska ; chrześcijańskie korzenie ; stanowisko laickie ; stanowisko nielaickie ; pluralizm konstytucyjnySzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP