Data publikacji : 2010-12-30

Cztery koncepcje zoon politikon. Uwagi dotyczące problematyczności politycznej natury człowieka

Łukasz DominiakDział: Artykuły tematyczne / Thematic articles

Abstrakt

Łukasz Dominiak, The Four Concepts of ‘zoon politikon’: Remarks Concerning.


the Problem of the Political Nature of Man
The article examines four different models of understanding the concept
of zoon political. It is presupposed that this classical notion can still
serve as a means of description of the fundamental tenets of political
life as it appears within contemporary political communities. The first
model taken into consideration is called “the individualistic concept”
and it generally tends to reduce the political space to the issue of economic
management. The second model, “hegemonistic”, makes the
public debate nothing more than a war of ideologies. The third model
amounts to the “perfectionist view” and it seems necessarily involved
in wise or just men’s looking down on their fellow citizens, so it carries the conviction that some people may be possessed of truth whereas in
democracy there can be only various opinions about what is true or
just. The fourth model, “deliberative”, is the most relevant one in the
context of contemporary politics. Here the central, epitomic figure is
Socrates, who does not possess the truth but is constantly seeking for it
and searching possible answers in the realm of opinions, thus gaining
excellence as humanly possible.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP