Data publikacji : 2010-12-30

Znaczenie pojęcia „natura” w doktrynie politycznej Thomasa Hobbesa na tle koncepcji zoon politikon

Piotr ŚwierczDział: ARTYKUŁY TEMATYCZNE / THEMATIC ARTICLES

Abstrakt

Piotr Świercz, The meaning of notion „nature” in the political doctrine of Thomas Hobbes against a background of „zoon politikon” conception.


The main aim of this article is to examine meaning of “nature”, “state
of nature” and “natural condition of mankind” in the political doctrine
of Thomas Hobbes. It should be emphasised that is a matter of notion
“nature”, not a Hobbes’ description of natural state. Some posibilities
are taken into consideration: “nature” as an essence, “nature” (“state
of nature”) as a wildness, “nature” as opposed to “artificial”, “nature”
as an abstract conception of human individual. To emphasize the importance
of title problem, it’s showed against a background of classical
(greek and christian) idea of zoon politikon. It seemed justified because
Hobbes’ political doctrine is considered (even by Hobbes) as opposed
to classical understanding of human nature. In the recapitulation of
this thesis author tries to indicate the reasons of Hobbes’ doctrine obscurity
and consequences of this obscurity for modern political ideas.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP