Data publikacji : 2012-11-18

The Rising Dragon and Wounded Bear: An Analysis of Modern Sino-Russian Political and Economic Relations

Grzegorz NiemczykDział: Artykuły Varia

Abstrakt

This article is an empirical analysis of modern Sino-Russian Economic and Political Relations based on past events and present data. This issue has recently been an important question for many scholars. Both countries became neighbours only in 17th century, but the history of their mutual relations is much deeper. At a time when China is rising and its position in world affairs is getting stronger, analysis of its foreign policy towards its neighbour is extremely interesting. On the other side of the fence, a former great power, is becoming less important on the world stage: its actions may be important for the worldwide community. This analysis covers political relations, connections and ties in present times. It also explains some cultural obstacles in a hard way to achieve equilibrium in the relations. The part which covers economic relations tries to prove, that the trade imbalance is in China’s favour and that common border issues are extremely significant for both countries. Last but not least the importance of energy cooperation and the obstacles in building common pipeline are covered.

Słowa kluczowe

Russia ; China ; International Relations ; Pipeline ; Energy Cooperation ; Medvedev ; Border Issues ; Russian Far East ; Xinjiang ; Military Relations ; Global Politics ; Asia ; Europe ; Beijing ; Moscow ; Kosovo WarSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP